La meua experiència en l'elaboració del TFG (Infantil)

Data d'actualització: 20/02/2020 04:54:30

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 57848
Creator: facmagisteri RSS ruluises
URL: https://mmedia.uv.es/html5/g/facmagisteri/57848_meuaexperinfantil.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=ruluises&path=/facmagisteri/&name=meuaexperinfantil.mp4&resource_id=57848" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/g/facmagisteri/57848_meuaexperinfantil.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Education RSS Education
Clasification Unesco: Pedagogy::Teacher training and employment::Training of teachers
Description: Autor: Martínez, Vladimir ; VII Jornades TFG de la Facultat de Magisteri, 29 i 30 de gener de 2020. Data: 2020. Resum: Conferència sobre l'elaboració del TFG. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)
Labels: jornades; tfg; educació; magisteri; experiència; alumnat;
Resolution:  1920 x 1080  16:9
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa)
Visits: 1784


No comments
related videos

Lectura y escritura con fines epistémicos en las diversas asignaturas

Autor: Carlino, Paula ; Lectura y escritura con fines epistémicos en las diversas asignaturas: cuestionando su transparencia para enfocarlas como herramientas de aprendizaje, objetos de enseñanza y problemas de investigación. Data: 2016. Resum: Conferència que analitza els mètodes que es duen a terme en les diverses assignatures per a l'assimilació dels coneixements didàctics i qüestiona la seua transparència com a eines d'aprenentatge, objectes d'ensenyament i problemes de recerca, València, 14 de desembre de 2016. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

Historia, memoria y enseñanza de la historia reciente. Perspectivas desde el caso argentino

Autor: González, María Paula ; Seminari, València, 15 de gener de 2019. Data: 2019. Resum: Conferència al voltant de la memòria històrica recent a l'Argentina des de la perspectiva de l'educació. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

La meua experiència en l’elaboració del TFG

Autor: Quintana, Alejandro ; Huerta, Pedro ; V Jornades de TFG. València, 30 i 31 de gener de 2018. Data: 2018. Resum: Presentació d'un antic alumne sobre la seua experiència en l'elaboració del treball de fi de grau. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

Experiències d'educació multilingüe a l'escola (CEIP Tirant lo Blanc d'Alzira)

Autor: Candel, Rosa ; Niclós, Susi ; Collado, Dolors ; III Jornades d'Experiències Plurilingües: La integració de llengües en l'educació primària i secundària, València, 14-16 de setembre de 2015. Data: 2015. Resum: Intervenció al voltant de les experiències d'educació multilingüe al CEIP Tirant lo Blanc d'Alzira, València, 15 de setembre de 2015. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

Les llengües de casa arriben a l'escola. Els textos identitaris

Autor: Marzà, Anna ; Torralba, Gloria ; V Jornades d'Experiències Plurilingües: El projecte lingüístic de centre (PLC): disseny, oportunitats i reptes, València, 25, 26 i 27 de setembre de 2017. Data: 2017. Resum: Conferència al voltant de les llengües pròpies de l'alumnat i els textos identitaris, València, 25 de setembre de 2017. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)