La meua experiència en l'elaboració del TFG (Infantil)

Data d'actualització: 20/02/2020 04:54:30

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 57848
Creator: facmagisteri RSS ruluises
URL: https://mmedia.uv.es/html5/g/facmagisteri/57848_meuaexperinfantil.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=ruluises&path=/facmagisteri/&name=meuaexperinfantil.mp4&resource_id=57848" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/g/facmagisteri/57848_meuaexperinfantil.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Education RSS Education
Clasification Unesco: Pedagogy::Teacher training and employment::Training of teachers
Description: Autor: Martínez, Vladimir ; VII Jornades TFG de la Facultat de Magisteri, 29 i 30 de gener de 2020. Data: 2020. Resum: Conferència sobre l'elaboració del TFG. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)
Labels: jornades; tfg; educació; magisteri; experiència; alumnat;
Resolution:  1920 x 1080  16:9
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa)
Visits: 1698


No comments
related videos

Investigació en formació del professorat, en Educació Infantil i en Educació Especial

Autor: Cantó, José ; Tuzón, Paula ; Fernández, Inmaculada ; I Congrés Investigació Educativa, València, del 12 al 15 de novembre de 2018. Data: 2018. Resum: Taula redona al voltant de la investigació en formació del professorat, en Educació Infantil i en Educació Especial, especialment des de la perspectiva de les ciències, València, 12 de novembre de 2018. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

Tiempo y escuela

Autor: Gabaldón, Daniel ; VII Jornades TFG de la Facultat de Magisteri, 29 i 30 de gener de 2020. Data: 2020. Resum: Conferència sobre la relació de l'escola i el temps. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

Els reptes de l'Educació plurilingüe a l'escola actual

Autor: Torró, Tudi ; IV Jornades d'Experiències Plurilingües: La integració de llengües i continguts en una escola plurilingüe, València, 19-21 de setembre de 2016. Data: 2016. Resum: Conferència sobre l'escola actual i els seus reptes en l'educació plurilingüe, València, 19 de setembre de 2016. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

Aprendiendo emocionarse con un itinerario didáctico: experiencia de una alumna del Máster de Investigación en Didáctica de las CC.SS.

Autor: Sánchez, Laura ; IV Jornades d'estudiants: la diversitat com a ferramenta, València, 4 de juliol de 2016. Data: 2016. Resum: Ponència sobre experiències d'innovació docent en Ciències Socials i Educació en Valors, centrada en l'experiència d'una alumna de màster, València, 4 de juliol de 2016. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

"Aquesta és l'hora dels morts": Vicent Andrés Estellés

Autor: Moya, Mónica ; Fita, Isabel ; IV Jornades d'estudiants: la diversitat com a ferramenta, València, 4 de juliol de 2016. Data: 2016. Resum: Ponència sobre experiències d'innovació docent en Llengua i Literatura, centrada en Vicent Andrés Estellés, València, 4 de juliol de 2016. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)