Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
meuaexperinfantil.mp4 (La meua experiència en l'elaboració del TFG (Infantil))
Autor: Martínez, Vladimir ; VII Jornades TFG de la Facultat de Magisteri, 29 i 30 de gener de 2020. Data: 2020. Resum: Conferència sobre l'elaboració del TFG. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?