Com crear preguntes d'opció múltiple en un banc de preguntes?

Data d'actualització: 06/05/2020 05:25:42

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 61813
Creator: facmagisteri RSS ruluises
URL: https://mmedia.uv.es/html5/g/facmagisteri/61813_tpcomcrear.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=ruluises&path=/facmagisteri/&name=tpcomcrear.mp4&resource_id=61813" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/g/facmagisteri/61813_tpcomcrear.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Education RSS Education
Clasification Unesco: Pedagogy::Teacher training and employment
Description: Autor: Pina, Tatiana ; Videotutorial. Data: 2020. Resum: Videotutorial al voltant de les opcions del banc de preguntes en l'Aula Virtual. Producció: Tatiana Pina
Labels: magisteri; aula; virtual; banc; preguntes; opcions; múltiple; tutorial; videotutorial;
Resolution:  1920 x 1040  unknown
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa)
Visits: 324


No comments
related videos

Investigació en formació del professorat, en Educació Infantil i en Educació Especial

Autor: Cantó, José ; Tuzón, Paula ; Fernández, Inmaculada ; I Congrés Investigació Educativa, València, del 12 al 15 de novembre de 2018. Data: 2018. Resum: Taula redona al voltant de la investigació en formació del professorat, en Educació Infantil i en Educació Especial, especialment des de la perspectiva de les ciències, València, 12 de novembre de 2018. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

Tiempo y escuela

Autor: Gabaldón, Daniel ; VII Jornades TFG de la Facultat de Magisteri, 29 i 30 de gener de 2020. Data: 2020. Resum: Conferència sobre la relació de l'escola i el temps. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

Presentació del documental "Mestres de la terra, el moviment Freinet al País Valencià"

Autor: Agulló, Mª del Carmen; Zurriaga, Ferran; Ordóñez, Estrella; Beltrán, José; Data: 2022. Resum: Presentació del documental "Mestres de la terra" i xerrada amb Ferran Zurriaga al voltant del moviment Freinet al País Valencià. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

Aprendiendo emocionarse con un itinerario didáctico: experiencia de una alumna del Máster de Investigación en Didáctica de las CC.SS.

Autor: Sánchez, Laura ; IV Jornades d'estudiants: la diversitat com a ferramenta, València, 4 de juliol de 2016. Data: 2016. Resum: Ponència sobre experiències d'innovació docent en Ciències Socials i Educació en Valors, centrada en l'experiència d'una alumna de màster, València, 4 de juliol de 2016. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

"Aquesta és l'hora dels morts": Vicent Andrés Estellés

Autor: Moya, Mónica ; Fita, Isabel ; IV Jornades d'estudiants: la diversitat com a ferramenta, València, 4 de juliol de 2016. Data: 2016. Resum: Ponència sobre experiències d'innovació docent en Llengua i Literatura, centrada en Vicent Andrés Estellés, València, 4 de juliol de 2016. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)