Altres usos de Blackboard Collaborate

Data d'actualització: 25/05/2020 05:57:03

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 63310
Creator: facmagisteri RSS ruluises
URL: https://mmedia.uv.es/html5/g/facmagisteri/63310_jlbbc3.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=ruluises&path=/facmagisteri/&name=jlbbc3.mp4&resource_id=63310" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/g/facmagisteri/63310_jlbbc3.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Education RSS Education
Clasification Unesco: Pedagogy::Teacher training and employment
Description: Autor: Lizandra, Jorge ; Videotutorial. Data: 2020. Resum: Videotutorial al voltant dels altres usos de Blackboard Collaborate. Producció: Jorge Lizandra
Labels: magisteri; usos; blackboard; collaborate; videotutorial; tutorial; videoconferència;
Resolution:  1632 x 1080  unknown
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa)
Visits: 364


No comments
related videos

Experiències de tractament integrat de les llengües a partir del treball per projectes

Autor: Galán, Vicent ; IV Jornades d'Experiències Plurilingües: La integració de llengües i continguts en una escola plurilingüe, València, 19-21 de setembre de 2016. Data: 2016. Resum: Taula redona sobre les experiències del treball per projectes en el CEIP Sant Joan de Ribera (Alfara del Patriarca), CEIP Cervantes (Sueca), IES Jaume I - Sec. Clot del Moro (Sagunt) i en l'IES Joan Fuster (Sueca), València, 19 de setembre de 2016. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

La Xirivella de Muntaner

Autor: Alemany, Maria ; Bayarri, Helena ; Requena, Neus ; IV Jornades d'estudiants: la diversitat com a ferramenta, València, 4 de juliol de 2016. Data: 2016. Resum: Ponència sobre experiències d'innovació docent en Llengua i Literatura, centrada en la Xirivella de Muntaner, València, 4 de juliol de 2016. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

Sensibilizando en el respeto animal: una propuesta didáctica en educación infantil

Autor: Caballero, Gloria ; Lázaro, Zulema ; IV Jornades d'estudiants: la diversitat com a ferramenta, València, 4 de juliol de 2016. Data: 2016. Resum: Ponència sobre experiències d'innovació docent en Ciències i Matemàtiques centrada en el respecte als animals a l'aula d'infantil, València, 4 de juliol de 2016. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

Joan Brossa en el món artístic i educatiu actual

Autor: Huerta, Ricard ; Jornades "Joan Brossa, ara i aquí". Data: 2021. Resum: Presentació-experiència al voltant de Joan Brossa i l'educació artística actual. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

Relaciones entre investigación e innovación educativas en el medio rural chileno. El estudio de caso de Monte Patria

Autor: Araya, Fabián ; I Trobada d’experiències d’innovació, València, 29, 30 de juny i 1 de juliol. Data: 2017. Resum: Conferència inaugural al voltant de la innovació en un cas del medi rural xilé: Monte Patria. València, 29 de juny de 2017. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)