Inauguració de les jornades

Data d'actualització: 27/10/2015 03:31:05

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 43441
Creator: facmagisteri RSS ruluises
URL: https://mmedia.uv.es/html5/g/facmagisteri/43441_inauguracio.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=ruluises&path=/facmagisteri/&name=inauguracio.mp4&resource_id=43441" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/g/facmagisteri/43441_inauguracio.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Education RSS Education
Clasification Unesco: Linguistics::Applied linguistics::Teaching of languages
Description: Autor: Vázquez, Isabel ; Antón, Manuel ; Monfort, Manuel ; III Jornades d'Experiències Plurilingües: La integració de llengües en l'educació primària i secundària, València, 14-16 de setembre de 2015. Data: 2015. Resum: Inauguració de les III Jornades d'Experiències Plurilingües amb la participació de les persones abans esmentades, València, 14 de setembre de 2015. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)
Labels: inauguració; jornades; experiències; plurilingües; llengües; educació; primària; secundària; multilingüisme; valencià; castellà; anglès;
Resolution:  1280 x 720  16:9
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa)
Visits: 534


No comments
related videos

Historia, memoria y enseñanza de la historia reciente. Perspectivas desde el caso argentino

Autor: González, María Paula ; Seminari, València, 15 de gener de 2019. Data: 2019. Resum: Conferència al voltant de la memòria històrica recent a l'Argentina des de la perspectiva de l'educació. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

La meua experiència en l’elaboració del TFG

Autor: Quintana, Alejandro ; Huerta, Pedro ; V Jornades de TFG. València, 30 i 31 de gener de 2018. Data: 2018. Resum: Presentació d'un antic alumne sobre la seua experiència en l'elaboració del treball de fi de grau. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

Experiències d'educació multilingüe a l'escola (CEIP Tirant lo Blanc d'Alzira)

Autor: Candel, Rosa ; Niclós, Susi ; Collado, Dolors ; III Jornades d'Experiències Plurilingües: La integració de llengües en l'educació primària i secundària, València, 14-16 de setembre de 2015. Data: 2015. Resum: Intervenció al voltant de les experiències d'educació multilingüe al CEIP Tirant lo Blanc d'Alzira, València, 15 de setembre de 2015. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

Storybird: recurso didáctico para desarrollar una visión crítica ante la infoxicación

Autor: Caro, Alejandro ; Verdeguer, Marlene ; III Jornades d'estudiants: Intercanvi d'Experiències d'Innovació Docent, València, 6-7 de juliol de 2015. Data: 2015. Resum: Ponència sobre un recurs didàctic al voltant de l'excés d'informació que provoca en el receptor una incapacitat per a comprendre-la i assimilar-la, València, 6 de juliol de 2015. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

Sessió de comunicacións sobre innovació a Batxillerat

Autor: Gil, José Manuel ; Fuster, Carlos ; Campo, Benito ; Martínez, Miquel ; I Trobada d’experiències d’innovació, València, 29, 30 de juny i 1 de juliol. Data: 2017. Resum: Sessió de comunicacions al voltant de la innovació a Batxillerat. València, 30 de juny de 2017. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)