Las fases de escritura del TFG: pautas y estrategias de planificación y revisión

Data d'actualització: 09/02/2021 08:37:05

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 69678
Creator: facmagisteri RSS ruluises
URL: https://mmedia.uv.es/html5/g/facmagisteri/69678_eliatfg21mmedia.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=ruluises&path=/facmagisteri/&name=eliatfg21mmedia.mp4&resource_id=69678" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/g/facmagisteri/69678_eliatfg21mmedia.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Education RSS Education
Clasification Unesco: Pedagogy::Teacher training and employment::Training of teachers
Description: Autor: Saneleuterio , Elia ; VIII Jornades TFG de la Facultat de Magisteri, 3 i 4 de febrer de 2021. Data: 2021. Resum: Videoconferència sobre les estratègies per a la revisió final del TFG. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)
Labels: preparació; TFG; Jornades; Magisteri; educació; grau; videoconferència;
Resolution:  1280 x 720  16:9
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa)
Visits: 141


No comments
related videos

Actividad de los sentidos

Autor: Caro, Alejandro ; III Jornades d'estudiants: Intercanvi d'Experiències d'Innovació Docent, València, 6-7 de juliol de 2015. Data: 2015. Resum: Ponència sobre experiències d'innovació docent en Ciències i Matemàtiques centrada en la relació entre el paisatge i els sentits, València, 6 de juliol de 2015. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

Adaptació al medi en Educació Infantil a partir de les matemàtiques: una proposta didàctica

Autor: Peña, Desirée ; IV Jornades d'estudiants: la diversitat com a ferramenta, València, 4 de juliol de 2016. Data: 2016. Resum: Ponència sobre experiències d'innovació docent en Ciències i Matemàtiques centrada en la relació de les Matemàtiques i l'adaptació al medi, València, 4 de juliol de 2016. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

¿Cómo visualizar los resultados y calificar un cuestionario en el aula virtual?

Autor: Esteve, Anna ; Videotutorial. Data: 2020. Resum: Videotutorial al voltant de la visualització de resultats i la qualificació de qüestionaris en l'Aula Virtual. Producció: Anna Esteve

¿Cómo crear un cuestionario en el Aula Virtual?

Autor: Esteve, Anna ; Videotutorial. Data: 2020. Resum: Videotutorial al voltant de la creació de qüestionaris en l'Aula Virtual. Producció: Anna Esteve

¿Cómo editar y previsualizar un cuestionario en el Aula Virtual?

Autor: Esteve, Anna ; Videotutorial. Data: 2020. Resum: Videotutorial al voltant de l'edició i previsualització de qüestionaris en l'Aula Virtual. Producció: Anna Esteve