Les llengües de casa arriben a l'escola. Els textos identitaris

Data d'actualització: 19/12/2017 08:19:56

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 50335
Creator: facmagisteri RSS ruluises
URL: https://mmedia.uv.es/html5/g/facmagisteri/50335_annamgloriat.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=ruluises&path=/facmagisteri/&name=annamgloriat.mp4&resource_id=50335" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/g/facmagisteri/50335_annamgloriat.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Education RSS Education
Clasification Unesco: Linguistics::Applied linguistics::Teaching of languages
Description: Autor: Marzà, Anna ; Torralba, Gloria ; V Jornades d'Experiències Plurilingües: El projecte lingüístic de centre (PLC): disseny, oportunitats i reptes, València, 25, 26 i 27 de setembre de 2017. Data: 2017. Resum: Conferència al voltant de les llengües pròpies de l'alumnat i els textos identitaris, València, 25 de setembre de 2017. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)
Labels: PLC; centre; projecte; lingüístic; identitat; textos; experiències; plurilingües; reptes; llengües; multilingüisme; valencià; castellà; romanés; xinés; àrab;
Resolution:  1280 x 720  16:9
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa)
Visits: 478


No comments
related videos

Escuchar para educar

Autor: Bona, César ; València, 10 de novembre de 2015. Data: 2015. Resum: Extractes de la xarrada del mestre César Bona. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

Adaptació al medi en Educació Infantil a partir de les matemàtiques: una proposta didàctica

Autor: Peña, Desirée ; IV Jornades d'estudiants: la diversitat com a ferramenta, València, 4 de juliol de 2016. Data: 2016. Resum: Ponència sobre experiències d'innovació docent en Ciències i Matemàtiques centrada en la relació de les Matemàtiques i l'adaptació al medi, València, 4 de juliol de 2016. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

Reunión informativa: Máster Universitario en Investigación en Didácticas Específicas

Autor: Monfort, Manuel ; Devís, Anna ; Data: 2019. Resum: Reunión informativa sobre el Máster Universitario en Investigación en Didácticas Específicas. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

Ensenyament i aprenentatge informats per l'evidència científica

Autor: Ruiz, Héctor ; Sessió de presentació del MUIDE. Data: 2021. Resum: Sessió de presentació del Màster Universitari en Investigació en Didàctiques Específiques (MUIDE) sobre l'aplicació de l'evidència científica en l'ensenyament i l'aprenentatge. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

Taula redona: Experiències d'innovació a l'Educació Infantil

Autor: Benavent, María; Mora, Raquel ; Cebrián, Carlos ; Montes, Cecilia; Mollà, Enriqueta ; I Jornades Internacionals d'Investigació i Innovació docent. Facultat de Magisteri, 29, 30 i 31 de març de 2022. Data: 2022. Resum: Experiències d'innovació en Educació Infantil. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)