Les funcions biològiques de l’aigua: l’aigua com a dissolvent universal

Data d'actualització: 31/07/2019 10:49:31

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 55001
Creator: cream RSS parsanve
Category: Biochemical RSS Biochemical
Clasification Unesco: Chemistry::Organic chemistry
Description: Autors: Bonafont Castells, Maria; Núñez Salcedo, Raquel; Pascual March, Carlos; Data: 2019 Resum: L’aigua és una molècula molt abundant a la Terra, i és essencial per als éssers vius degut a les propietats derivades de la seua estructura molecular. La seua menor densitat en estat sòlid permet la vida aquàtica sota el gel, l’elevada calor específica permet la regulació de temperatura als éssers vius, però sobretot destaca com a dissolvent universal, la qual cosa permet el transport molecular, la dissolució de biomolècules i sals, i juga un paper clau als sistemes tampó. Sense l’aigua, moltes funcions cel·lulars i moleculars no existirien, i la vida no seria possible. Producció: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (http://www.uv.es/sfpie) Música: BDKSonic-Etheral Corporate Logo / Matti Paalanen_ Audio Logo / General fuzz-Comfort zone
Labels: Enllaç covalent, cohesió molecular, ponts d'hidrogen, calor específica, bioAPS19
Resolution:  1280 x 720  16:9
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada (by-nc-nd)
Visits: 14


No comments
related videos

El aprendizaje de la sede electrónica de la Agencia Tributaria para el ejercicio profesional

Autor: Hernández, Fernando; Fecha: 2017 Resumen: Ponencia a cargo de Fernando Hernández Guijarro (Facultat de Dret, UV) en la que se expone que una de las vocaciones de los estudiantes de grado de Economía, ADE y Derecho es el ejercicio de la asesoría fiscal. Esta actividad profesional requiere una constante comunicación con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Este ponencia pretende ser una ayuda didáctica y de aprendizaje de la sede electrónica de la AEAT para el futuro fiscalista sobre la base de la experiencia en el ejercicio de la citada profesión. Producción: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (http://www.uv.es/sfpie)

Entrevista a Antonio

Entrevista de audio perteneciente al grupo de innovación Documedia.

Confección del abrebocas

Autor: Martinez Mihi, Victoria; Data: 2014; Resum: Mostrar diferentes maneras de confeccionar el abrebocas como herramienta indispensable para trabajar en boca con pacientes discapacitados. Producció: SFPIE (www.uv.es/sfpie)- VLC Campus.

Entrevista a Dimitri

Entrevista de audio perteneciente al grupo de innovación Documedia.

Valoració muscular del membre superior: Canell

Autors: Roig-Casasús, Sergio (coord.); Díaz-Díaz, Beatriz; Ruescas-Nicolau, Mª Arántzazu; Arnal Gómez, Anna; Data: 2016. Resum: Tercer vídeo d'una sèrie de sis, en el qual es mostra com es realitza la valoració muscular del canell de forma correcta. Producció: Centre de Formació i Qualitat Manuel Sanchis Guarner (http://www.uv.es/cfq).