Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
PA02_video_18-19_bocasma_v10abril.mp4 (Les funcions biològiques de l’aigua: l’aigua com a dissolvent universal)
Autors: Bonafont Castells, Maria; Núñez Salcedo, Raquel; Pascual March, Carlos; Data: 2019 Resum: L’aigua és una molècula molt abundant a la Terra, i és essencial per als éssers vius degut a les propietats derivades de la seua estructura molecular. La seua menor densitat en estat sòlid permet la vida aquàtica sota el gel, l’elevada calor específica permet la regulació de temperatura als éssers vius, però sobretot destaca com a dissolvent universal, la qual cosa permet el transport molecular, la dissolució de biomolècules i sals, i juga un paper clau als sistemes tampó. Sense l’aigua, moltes funcions cel·lulars i moleculars no existirien, i la vida no seria possible. Producció: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (http://www.uv.es/sfpie) Música: BDKSonic-Etheral Corporate Logo / Matti Paalanen_ Audio Logo / General fuzz-Comfort zone


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?