Seminari presentat per Vincent Denis:

RSS pegarpi Uploaded by pegarpi 02/02/2016 11:44:22

Begin: 02/02/2016 11:02:42 End: 17/02/2016 11:02:42


Visits: 387

Description: Vincent Denis: Director del projecte SYSPOE "Systèmes policiers européens". Paris I Panthéon Sorbonne. Autor del llibre Histoire de l'identification des personnes (2010).
16:00h. «Police, papers and identification in eighteenth-century France».
19:30 h.: Vicent Denis participarà a un «cafè filosòfic» a l’Institut Francès de València amb el títol: “Penser l'histoire de l'identité”.
(Organitzat pel IHMC amb el suport del programa: HAR2012-36204-C02-01. Les conferències seran transmeses per encuentro.uv.es/hcc)