I Jornada Internacional de Serveis Socials

RSS jabaser Uploaded by jabaser 08/05/2015 11:48:41

Begin: 08/05/2015 11:05:30 End: 14/05/2015 09:05:00


Visits: 114

Description: I JORNADA INTERNACIONAL DE SERVEIS SOCIALS
EL FUTUR DEL SERVEIS SOCIALS EN CONTEXT DE CANVI
14 de maig 2015

La crisi econòmica actual, laugment de les
situacions de vulnerabilitat i exclusió social,
lajust que sestà realitzant als serveis socials
públics suposa un escenari de màxim
interès per a poder analitzar la sostenibilitat
del sistema.

Aquesta I Jornada Internacional, que es
celebrarà a la Facultat de Ciències Socials,
és una trobada per a la reflexió, crítica y
plantejament de noves propostes de
canvi. Convidem a estudiants de Grau i
Postgrau, i professionals dels Serveis de
Benestar per a presentar comunicacions i
bones pràctiques que permitisquen optimitzar
noves possibilitats per a la dinamització
de lactual sistema de Serveis Socials.