UÑA ALBORS.2B.QUÉ TENGO DE MALO

Data d'actualització: 12/04/2021 11:41:32

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 70467
Creator: U#A ALBORS, AMPARO RSS ualam
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/ua/ualam/70467_uAaalbors.2b.quAtengodemalo.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=ualam&path=/&name=uAaalbors.2b.quAtengodemalo.mp4&resource_id=70467" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/ua/ualam/70467_uAaalbors.2b.quAtengodemalo.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Literature RSS Literature
Clasification Unesco: Linguistics
Description: SQN 2020
Labels: Hàbits lectors i formació de mestres
Resolution:  1920 x 1080  16:9
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: Reconocimiento - NoComercial (by-nc)a
Visits: 217


No comments
related videos