La finestra Estils

Data d'actualització: 03/06/2011 04:49:30

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 24225
Creator: TARRAGA MINGUEZ, RAUL RSS tamin
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/ta/tamin/24225_tutorial5v.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=tamin&path=/valenciano/&name=tutorial5v.mp4&resource_id=24225" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/ta/tamin/24225_tutorial5v.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Education RSS Education
Clasification Unesco: Pedagogy::Educational theory and methods ::Audio-visual methods
Description: Tutorial per al curs "mapes conceptuals per la docència universitària". Expliquem com variar la grandària, color i estil d'un mapa conceptual amb Cmap Tools.
Labels:
Resolution:  640 x 400  unknown
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: No asignada
Visits: 470


No comments
related videos

Realidad aumentada (I)

Crear actividad de realidad aumentada con WallaMe.

VĂ­deo tema 8

VĂ­deo tema 8

Realidad aumentada (II)

Elaborar actividad realidad aumentada con WallaMe.

Cómo diseñar actividades de asociación simple con JClic

Videotutorial que muestra el procedimiento para diseñar actividades de asociación simple con JClic Author

Guardar i exportar mapes

Tutorial per al curs "mapes conceptuals per la docència universitària". Expliquem com exportar mapes conceptuals a diferents formats amb Cmap Tools.