Descàrrega i instal·lació

Data d'actualització: 03/06/2011 04:49:30

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 24221
Creator: TARRAGA MINGUEZ, RAUL RSS tamin
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/ta/tamin/24221_tutorial1v.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=tamin&path=/valenciano/&name=tutorial1v.mp4&resource_id=24221" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/ta/tamin/24221_tutorial1v.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Education RSS Education
Clasification Unesco: Pedagogy::Educational theory and methods ::Audio-visual methods
Description: Tutorial per al curs "mapes conceptuals per la docència universitària". Expliquem com descarregar i instal·lar el software Cmap Tools
Labels:
Resolution:  640 x 480  4:3
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: No asignada
Visits: 343


No comments
related videos

VĂ­deo tema 8

VĂ­deo tema 8

Realidad aumentada (II)

Elaborar actividad realidad aumentada con WallaMe.

Cómo diseñar actividades de asociación simple con JClic

Videotutorial que muestra el procedimiento para diseñar actividades de asociación simple con JClic Author

Guardar i exportar mapes

Tutorial per al curs "mapes conceptuals per la docència universitària". Expliquem com exportar mapes conceptuals a diferents formats amb Cmap Tools.

Crear un nuevo Cmap

Tutorial para el curso "mapas conceptuales para la docencia universitaria". Se explica cómo crear nuevos mapas conceptuales y la utilidad de la ventana Vistas.