Cómo insertar imágenes y sonidos en la biblioteca de JClic

Data d'actualització: 07/03/2011 11:07:40

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 23326
Creator: TARRAGA MINGUEZ, RAUL RSS tamin
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/ta/tamin/23326_insertar_imagen_y_sonido_en_jclic.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=tamin&path=/lliurex/&name=insertar_imagen_y_sonido_en_jclic.mp4&resource_id=23326" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/ta/tamin/23326_insertar_imagen_y_sonido_en_jclic.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Education RSS Education
Clasification Unesco: Pedagogy::Educational theory and methods ::Audio-visual methods
Description: Videotutorial donde se muestra cómo insertar imágenes y sonidos en la mediateca de JClic Author.
Labels: mediateca JClic
Resolution:  1680 x 1040  unknown
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: No asignada
Visits: 1021


No comments
related videos

Horario con pictogramas

Generador de horarios de ARASAAC

CUENTO CON PICTOGRAMAS

Elaborar el cuento con apoyo de pictogramas.

Ferramentes I

Tutorial per al curs "mapes conceptuals per a la docència universitària". Expliquem com utilitzar algunes ferramentes del software CMap Tools.

Claus per a analitzar sistemes educatius

Claus per a analitzar sistemes educatius

Crear conceptes i proposicions

Tutorial per al curs "mapes conceptuals per la docència universitària". Expliquem com crear un concepte a un mapa a CMap Tools.