series

Data d'actualització: 08/10/2012 02:04:11

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 30194
Creator: TARRAGA MINGUEZ, RAUL RSS tamin
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/ta/tamin/30194_Copy_of_hacer_series_con_jclic.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=tamin&path=/lliurex/&name=Copy_of_hacer_series_con_jclic.mp4&resource_id=30194" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/ta/tamin/30194_Copy_of_hacer_series_con_jclic.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Uncategorized RSS Uncategorized
Clasification Unesco: Not classified
Description: adasd
Labels:
Resolution:  1680 x 1040  unknown
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: No asignada
Visits: 347


No comments
related videos

Col·laboració sincrònica

Tutorial per al curs "mapes conceptuals per a la docència universitària". Expliquem com col·laborar a l'elaboració de mapes des de diferents ubicacions.

Cómo diseñar un crucigrama con JClic

Videotutorial que explica cómo diseñar un crucigrama con JClic en entorno Lliurex

Realidad aumentada (I)

Crear actividad de realidad aumentada con WallaMe.

VĂ­deo tema 8

VĂ­deo tema 8

Realidad aumentada (II)

Elaborar actividad realidad aumentada con WallaMe.