Cargar un mapa en la web de la universidad

Data d'actualització: 25/05/2011 05:38:31

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 24120
Creator: TARRAGA MINGUEZ, RAUL RSS tamin
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/ta/tamin/24120_tutorial8c.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=tamin&path=/castellano/&name=tutorial8c.mp4&resource_id=24120" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/ta/tamin/24120_tutorial8c.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Education RSS Education
Clasification Unesco: Pedagogy::Educational theory and methods ::Audio-visual methods
Description: Tutorial para el curso "mapas conceptuales para la docencia universitaria". Se explica cómo subir los mapas que creamos en CMap Tools al servidor web de la Universitat de València para publicarlos en Internet.
Labels: web, disco
Resolution:  640 x 400  unknown
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: No asignada
Visits: 617


No comments
related videos

Horario con pictogramas

Generador de horarios de ARASAAC

CUENTO CON PICTOGRAMAS

Elaborar el cuento con apoyo de pictogramas.

Ferramentes I

Tutorial per al curs "mapes conceptuals per a la docència universitària". Expliquem com utilitzar algunes ferramentes del software CMap Tools.

Claus per a analitzar sistemes educatius

Claus per a analitzar sistemes educatius

Crear conceptes i proposicions

Tutorial per al curs "mapes conceptuals per la docència universitària". Expliquem com crear un concepte a un mapa a CMap Tools.