Guardar y exportar mapas

Data d'actualització: 25/05/2011 05:37:09

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 24119
Creator: TARRAGA MINGUEZ, RAUL RSS tamin
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/ta/tamin/24119_tutorial7c.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=tamin&path=/castellano/&name=tutorial7c.mp4&resource_id=24119" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/ta/tamin/24119_tutorial7c.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Education RSS Education
Clasification Unesco: Pedagogy::Educational theory and methods ::Audio-visual methods
Description: Tutorial para el curso "mapas conceptuales para la docencia universitaria". Se explica el procedimiento para guardar los mapas conceptuales y exportarlos a diversos formatos con el software Cmap Tools.
Labels: cmap
Resolution:  640 x 400  unknown
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: No asignada
Visits: 714


No comments
related videos

Horario con pictogramas

Generador de horarios de ARASAAC

CUENTO CON PICTOGRAMAS

Elaborar el cuento con apoyo de pictogramas.

Ferramentes I

Tutorial per al curs "mapes conceptuals per a la docència universitària". Expliquem com utilitzar algunes ferramentes del software CMap Tools.

Claus per a analitzar sistemes educatius

Claus per a analitzar sistemes educatius

Crear conceptes i proposicions

Tutorial per al curs "mapes conceptuals per la docència universitària". Expliquem com crear un concepte a un mapa a CMap Tools.