La naturalesa dels algoritmes

Data d'actualització: 05/11/2019 01:49:09

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 56316
Creator: seminaridret RSS soaral
URL: https://mmedia.uv.es/html5/g/seminaridret/56316_discussantlanaturalesajurAdicadelsalgoritmes.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=soaral&path=/seminaridret/&name=discussantlanaturalesajurAdicadelsalgoritmes.mp4&resource_id=56316" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/g/seminaridret/56316_discussantlanaturalesajurAdicadelsalgoritmes.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Uncategorized RSS Uncategorized
Clasification Unesco: Not classified
Description: SEMINARI DE LA FACULTAT DE DRET DE VALÈNCIA - Octubre (30/10/2019): La naturalesa jurídica dels algoritmes. Discussant: Patricia Llopis Nadal (Dret Processal, Universitat de València)
Labels:
Resolution:  960 x 540  16:9
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: No asignada
Visits: 598


No comments
related videos

La constitucionalització de l’estabilitat pressupostària i els seus límits

SEMINARI DE LA FACULTAT DE DRET DE VALÈNCIA: - Febrer (28/02/2018): La constitucionalització de l’estabilitat pressupostària i els seus límits. Ponent: Gabriel Moreno González (Dret Constitucional UV)

La naturalesa dels algoritmes

SEMINARI DE LA FACULTAT DE DRET DE VALÈNCIA - Octubre (3010/2019): La naturalesa dels algoritmes. Ponent: Andrés Boix Palop (Dret Administratiu, Universitat de València)

Reptes regulatoris i en matèria de competència plantejats per les plataformes d’allotjament col·laboratiu

SEMINARI DE LA FACULTAT DE DRET DE VALÈNCIA: - Gener (31/01/2018): Reptes regulatoris i en matèria de competència plantejats per les plataformes d’allotjament col·laboratiu. Discussant: Francisco González Castilla (Dret Mercantil - UV)

Les reformes constitucionals en la tradició jurídica dels EUA

SEMINARI DE LA FACULTAT DE DRET DE VALÈNCIA: Setembre (25/09/2019): Les reformes constitucionals en la tradició jurídica dels EUA. Discussant: Carlos Tormo (Història del Dret, Universitat de València)

La naturalesa dels algoritmes

SEMINARI DE LA FACULTAT DE DRET DE VALÈNCIA - Octubre (30/10/2019): La naturalesa jurídica dels algoritmes. Discussant: Patricia Llopis Nadal (Dret Processal, Universitat de València)