DEMO1

Data d'actualització: 10/09/2020 06:44:41

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 64405
Creator: CUBERO TORRES, SERGIO RSS scubero
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/sc/scubero/64405_linuxbueno.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=scubero&path=/&name=linuxbueno.mp4&resource_id=64405" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/sc/scubero/64405_linuxbueno.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Uncategorized RSS Uncategorized
Clasification Unesco: Not classified
Description: DEMO1
Labels:
Resolution:  960 x 720  4:3
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: Reconocimiento - NoComercial (by-nc)a
Visits: 365


No comments
related videos

video_2_2.mov

video_2_2.mov

Matrícula. Modalitat per assignatures.

Vídeo d'ajuda sobre la matrícula d'estudiants. Modalitat de matrícula mitjançant selecció de grups de cada assignatura.

Importar/Exportar Cursos LORSM

Vídeo orientativo donde se explica la exportación en importación de un curso LORSM publicado en Aula Virtual

Cargar módulo LORSM

Cargar el módulo LORS

Aula Virtual: Cambiar Rol Usuario

Aula Virtual: Cambiar Rol Usuario