La igualtat de gènere i la diversitat com a temàtiques de TFG

Data d'actualització: 11/02/2019 07:37:19

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 53283
Creator: facmagisteri RSS ruluises
URL: https://mmedia.uv.es/html5/g/facmagisteri/53283_tfg19oltra.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=ruluises&path=/facmagisteri/&name=tfg19oltra.mp4&resource_id=53283" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/g/facmagisteri/53283_tfg19oltra.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Education RSS Education
Clasification Unesco: Pedagogy::Teacher training and employment::Training of teachers
Description: Autor: Oltra, Miquel A. : Pardo, Rosa ; VI Jornades de TFG. València, 30 i 31 de gener de 2019. Data: 2019. Resum: Xarrada sobre la igualtat de gènere i la diversitat com a temàtica de TFG. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)
Labels: tfg; diversitat; sexual; investigació; gènere; igualtat; LGTBI; estudis; magisteri; jornades;
Resolution:  1280 x 720  16:9
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa)
Visits: 512


No comments
related videos

La meua experiència en l’elaboració del TFG

Autor: Quintana, Alejandro ; Huerta, Pedro ; V Jornades de TFG. València, 30 i 31 de gener de 2018. Data: 2018. Resum: Presentació d'un antic alumne sobre la seua experiència en l'elaboració del treball de fi de grau. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

Adaptació al medi en Educació Infantil a partir de les matemàtiques: una proposta didàctica

Autor: Peña, Desirée ; IV Jornades d'estudiants: la diversitat com a ferramenta, València, 4 de juliol de 2016. Data: 2016. Resum: Ponència sobre experiències d'innovació docent en Ciències i Matemàtiques centrada en la relació de les Matemàtiques i l'adaptació al medi, València, 4 de juliol de 2016. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

La meua experiència en l'elaboració del TFG

Autor: Serra, Maria ; Nadal, Patricia ; IV Jornades de TFG. València, 1 i 2 de febrer de 2017. Data: 2017. Resum: Presentació d'antics alumnes sobre la seua experiència en l'elaboració del treball de fi de grau. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

Investigació en formació del professorat, en Educació Infantil i en Educació Especial

Autor: Cantó, José ; Tuzón, Paula ; Fernández, Inmaculada ; I Congrés Investigació Educativa, València, del 12 al 15 de novembre de 2018. Data: 2018. Resum: Taula redona al voltant de la investigació en formació del professorat, en Educació Infantil i en Educació Especial, especialment des de la perspectiva de les ciències, València, 12 de novembre de 2018. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

Storybird: recurso didáctico para desarrollar una visión crítica ante la infoxicación

Autor: Caro, Alejandro ; Verdeguer, Marlene ; III Jornades d'estudiants: Intercanvi d'Experiències d'Innovació Docent, València, 6-7 de juliol de 2015. Data: 2015. Resum: Ponència sobre un recurs didàctic al voltant de l'excés d'informació que provoca en el receptor una incapacitat per a comprendre-la i assimilar-la, València, 6 de juliol de 2015. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)