Els reptes de l'Educació plurilingüe a l'escola actual

Data d'actualització: 04/11/2016 04:29:30

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 47094
Creator: facmagisteri RSS ruluises
URL: https://mmedia.uv.es/html5/g/facmagisteri/47094_conftuditorro.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=ruluises&path=/facmagisteri/&name=conftuditorro.mp4&resource_id=47094" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/g/facmagisteri/47094_conftuditorro.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Education RSS Education
Clasification Unesco: Linguistics::Applied linguistics::Teaching of languages
Description: Autor: Torró, Tudi ; IV Jornades d'Experiències Plurilingües: La integració de llengües i continguts en una escola plurilingüe, València, 19-21 de setembre de 2016. Data: 2016. Resum: Conferència sobre l'escola actual i els seus reptes en l'educació plurilingüe, València, 19 de setembre de 2016. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)
Labels: escola; continguts; jornades; experiències; plurilingües; primària; secundària; integració; llengües; multilingüisme; valencià; castellà; anglès; conferència; reptes;
Resolution:  1280 x 720  16:9
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa)
Visits: 359


No comments
related videos

Del jo al nosaltres. Peripècies grupals en la infància primerenca

Autor: Díez, Mª Carmen ; V Jornades d'Investigació, Innovació i Bones Pràctiques en Educació Infantil, València, 3 i 4 de juliol de 2018. Data: 2018. Resum: Conferència al voltant de les peripècies grupals en infantil, València, 3 de juliol de 2018. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

Concert Hall Facultat de Magisteri - Trio Mels

Autor: Lallart, Mireia; Asensi, Àngels; Font, Elena; Cicle Concert Hall. Data: 2022. Resum: Concert de piano, violoncel i veu de soprano (Trio Mels) en el Hall de la Facultat de Magisteri. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

Sessió de relators a càrrec de Mara Fuertes i Mariona Casas-DEseures

Autor: Casas-Deseures, Mariona ; Fuertes, Mara ; II International Conference on Teaching Grammar. València, 27-29 de gener de 2016. Data: 2016. Resum: Sessió de relators del II Congrés Internacional sobre l'Ensenyament de la Gramàtica. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

La meua experiència en l'elaboració del TFG

Autor: Serra, Maria ; Nadal, Patricia ; IV Jornades de TFG. València, 1 i 2 de febrer de 2017. Data: 2017. Resum: Presentació d'antics alumnes sobre la seua experiència en l'elaboració del treball de fi de grau. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

Storybird: recurso didáctico para desarrollar una visión crítica ante la infoxicación

Autor: Caro, Alejandro ; Verdeguer, Marlene ; III Jornades d'estudiants: Intercanvi d'Experiències d'Innovació Docent, València, 6-7 de juliol de 2015. Data: 2015. Resum: Ponència sobre un recurs didàctic al voltant de l'excés d'informació que provoca en el receptor una incapacitat per a comprendre-la i assimilar-la, València, 6 de juliol de 2015. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)