Experiment de flotabilitat

Data d'actualització: 19/10/2020 10:02:54

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 65536
Creator: ARAQUE FABREGUES, ROSA MARIA RSS romafa
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/ro/romafa/65536_experimentdeflotabilitat.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=romafa&path=/&name=experimentdeflotabilitat.mov&resource_id=65536" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/ro/romafa/65536_experimentdeflotabilitat.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Aula Virtual RSS Aula Virtual
Clasification Unesco: Not classified
Description: Es tracta d'un experiment que tracta el principi de flotabilitat
Labels:
Resolution:  1080 x 1080  unknown
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: Reconocimiento - NoComercial (by-nc)a
Visits: 516


No comments
related videos

Experiment de flotabilitat

Es tracta d'un experiment que tracta el principi de flotabilitat

Experiment de flotabilitat

Es tracta d'un experiment que tracta el principi de flotabilitat