Lors Management

Data d'actualització: 04/10/2010 03:42:35

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 20791
Creator: programatic, programatic RSS programatic@post.uv.es
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/pr/programatic@post.uv.es/20791_exe2.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=programatic@post.uv.es&path=/&name=exe2.mp4&resource_id=20791" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/pr/programatic@post.uv.es/20791_exe2.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Aula Virtual RSS Aula Virtual
Clasification Unesco: Not classified
Description: Introducción al módulo Lors Management de Aula Virtual
Labels: educació, plataforma, gestió de continguts, materials
Resolution:  320 x 240  4:3
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: No asignada
Visits: 302


No comments
related videos

Mòdul Assignacions Aula Virtual

Funcionament del mòdul d'assignacions de l'Aula Virtual

Presentación Elluminate Live!

Haga clic en este tutorial si quiere conocer cuestiones del uso del software para la realización de clases virtuales, Elluminate Live!

Evaluación respuestas Aula Virtual

Cómo evaluar las respuestas enviadas al módulo "Actividades" en Aula Virtual

Presentació del Grau en Ciències Ambientals per Emilio Barba

Entrevista a Emilio Barba (President de la Comissió Acadèmica de Títol) sobre el Grau en Ciències Ambientals

Diseño evaluación Aula Virtual

Cómo diseñar la evaluación de nuestra asignatura en Aula Virtual