Avaluació utilitzant Assignació i Avaluació I

Data d'actualització: 14/06/2010 09:08:56

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 18835
Creator: programatic, programatic RSS programatic@post.uv.es
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/pr/programatic@post.uv.es/18835_evaluacionasignacion.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=programatic@post.uv.es&path=/&name=evaluacionasignacion.mp4&resource_id=18835" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/pr/programatic@post.uv.es/18835_evaluacionasignacion.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Technology RSS Technology
Clasification Unesco: Not classified
Description: Com avaluar utilitzant el mòdul Assignació i Avaluació. En valencià.
Labels: Educació, manuals, tutorials, avaluació, notes
Resolution:  320 x 240  4:3
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: No asignada
Visits: 374


No comments
related videos

Mòdul Assignacions Aula Virtual

Funcionament del mòdul d'assignacions de l'Aula Virtual

Presentació del Grau en Ciències Ambientals per Emilio Barba

Entrevista a Emilio Barba (President de la Comissió Acadèmica de Títol) sobre el Grau en Ciències Ambientals

Diseño evaluación Aula Virtual

Cómo diseñar la evaluación de nuestra asignatura en Aula Virtual

Lors Management

Introducción al módulo Lors Management de Aula Virtual

Crear un blog

Cómo comenzar con nuestro blog de la Universitat de València. Autor: Josep Zaragozá