Avaluació utilitzant Assignació i Avaluació I

Data d'actualització: 05/06/2008 12:44:03

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 1900
Creator: programatic, programatic RSS programatic@post.uv.es
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/pr/programatic@post.uv.es/1900_evaluacionasignacion.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=programatic@post.uv.es&path=/&name=evaluacionasignacion.mov&resource_id=1900" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/pr/programatic@post.uv.es/1900_evaluacionasignacion.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Technology RSS Technology
Clasification Unesco: Not classified
Description: Com avaluar utilitzant el mòdul Assignació i Avaluació. En valencià.
Labels: Educació, manuals, tutorials, avaluació, notes
Resolution:  1280 x 708  unknown
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: No asignada
Visits: 793


No comments
related videos

Mòdul Assignacions Aula Virtual

Funcionament del mòdul d'assignacions de l'Aula Virtual

Lors Management

Introducción al módulo Lors Management de Aula Virtual

Crear un blog

Cómo comenzar con nuestro blog de la Universitat de València. Autor: Josep Zaragozá

Conexió al VPN de la Universitat de València

Tutorial que descriu qué és el VPN i com realitzar la connexió a aquest des de casa per a accedir a la xarxa privada de la universitat. Per a usuaris de Mac. En valencià.

Avaluació utilitzant Assignació i Avaluació I

Com avaluar utilitzant el mòdul Assignació i Avaluació. En valencià.