Avaluació utilitzant Assignació i Avaluació I

Data d'actualització: 05/06/2008 12:44:03

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 1900
Creator: programatic, programatic RSS programatic@post.uv.es
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/pr/programatic@post.uv.es/1900_evaluacionasignacion.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=programatic@post.uv.es&path=/&name=evaluacionasignacion.mov&resource_id=1900" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/pr/programatic@post.uv.es/1900_evaluacionasignacion.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Technology RSS Technology
Clasification Unesco: Not classified
Description: Com avaluar utilitzant el mòdul Assignació i Avaluació. En valencià.
Labels: Educació, manuals, tutorials, avaluació, notes
Resolution:  1280 x 708  unknown
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: No asignada
Visits: 683


No comments
related videos

Mòdul Assignacions Aula Virtual

Funcionament del mòdul d'assignacions de l'Aula Virtual

Presentación Elluminate Live!

Haga clic en este tutorial si quiere conocer cuestiones del uso del software para la realización de clases virtuales, Elluminate Live!

Conferencia de John Emsley

Conferencia de John Emsley en la Facultat de Química

Avaluar amb Fitxa Estudiants

Com avaluar als estudiants a través del mòdul "Fitxa d'Estudiants" d'Aula Virtual

Diseño evaluación Aula Virtual

Cómo diseñar la evaluación de nuestra asignatura en Aula Virtual