Mesa redonda (I de IV): Proyectos y experiencias no gubernamentales en relación con las enfermedades olvidadas

Data d'actualització: 19/05/2014 11:33:02

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 38956
Creator: cream RSS parsanve
URL: https://mmedia.uv.es/html5/g/cream/38956_9-isabelmorenogallent.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=parsanve&path=/cream/Jornadas/EnfParasit/veronica/&name=9-isabelmorenogallent.mp4&resource_id=38956" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/g/cream/38956_9-isabelmorenogallent.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Medicine RSS Medicine
Clasification Unesco: Medical sciences::Pathology::Parasitology
Description: Autor: Moreno Gallent, Isabel; I Jornadas de formación y sensibilización sobre las enfermedades parasitarias que afectan al desarrollo humano y sostenible, con el apoyo de la Càtedra UNESCO d´Estudis sobre el Desenvolupament de la Universitat de València. Valencia, 6-7 Mayo de 2014 Sala Darwin, Aulario Campus Burjassot, Universitat de Valencia; Data: 2014; Resum:Son una Iniciativa formativa y de sensibilización en materia de solidaridad y cooperación al desarrollo en el campo de las enfermedades parasitarias que afectan al desarrollo humano y sostenible. Van dirigidas a la comunidad universitaria y a la sociedad valenciana. Las Jornadas que constan de un Ciclo de Conferencias y una Mesa Redonda planificadas en el 6 y 7 de mayo 2014, están incluidas dentro de las Actividades no Regladas del Master Universitario en Enfermedades Parasitarias Tropicales y se consideran como "Jornada de Especialización" en el marco de las actividades formativas de índole específica del Programa de Doctorado "Parasitología Humana y Animal" Producció: SFPIE(www.uv.es/sfpie)-VLC Campus
Labels: Formación, sensibilización, enfermedades parasitarias, parasitología, desarrollo humano y sostenible, Innovación educativa, Cátedra UNESCO, Universitat de València
Resolution:  1280 x 720  16:9
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa)
Visits: 350


No comments
related videos

Hegel y Scriabin

Autor: García Justicia, David; Data: 2019; Resum: Friedrich Hegel sentencia la mort de l’art (romàntic) i Alexander Scriabin fa música postromàntica; en aquest vídeo interpretem i combinem la història de l’art segons el filòsof alemany i l’obra musical del compositor rus. Aquest vídeo és el fruit de treball en el Projecte d’Innovació Educativa dut a terme en l’assignatura d’Estètica i Filosofia de les Arts II del segon curs del grau de Filosofia. Música: Wind Marching For Rain de Puddle of Infinity (YouTube Audio Library)

Bellesa natural i bellesa artística. Un monòleg dramàtic, performàtic i dadaista

Autor: Felipo Rollán, Pablo; Data: 2019; Resum: Aquest vídeo és el fruit del Projecte d’Innovació Educativa dut a terme en l’assignatura d’Estètica i Filosofia de les Arts II del segon curs del grau de Filosofia. El monòleg pretén abordar en un estil declamatori la disputa entre les concepcions estètiques d’Immanuel Kant i de Georg Wilhelm Friedrich Hegel sobre la bellesa com a quelcom essencialment natural o essencialment artístic. Això haurà de servir per a reflexionar sobre com s’articula la dialèctica natura-cultura en l’art, i, a fi de comptes, sobre la naturalesa mateixa de la bellesa. La bellesa és quelcom universal que la raó dictamina? O és quelcom que existeix particularment en cada obra d’art? Trobarem que, en definitiva, preguntar-se què és la bellesa haurà d’implicar necessàriament plantejar també la qüestió de si l’estètica, com a disciplina filosòfica, ha de fer-se “des de dalt” o “des de baix”. Música: Wind Marching For Rain de Puddle of Infinity (YouTube Audio Library)

La difícil però gratificant tasca d'ensenyar i innovar en l'educació

Autor: Imbernón, Francesc; Data: 2018 Resum: Conferencia de Francesc Imbernón Muñoz, Catedrático de Didáctica y Organización Educativa de la Universitat de Barcelona, que habla sobre la dificultad de la innovación en la enseñanza. Esta actividad se encuentra en el marco del Plan de Formación del Impulso al Liderazgo Docente (PILD) que organiza el Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) de la Universitat de València. Producció: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (http://www.uv.es/sfpie)

Inauguración del Plan de Formación del Impulso al Liderazgo Docente (PILD)

Autor: Fullana, Jaume; López, Ramón; Martínez, Mª Jesús; Data: 2018 Resum: Inauguración del Plan de Formación del Impulso al Liderazgo Docente (PILD) que organiza el Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) de la Universitat de València, a cargo de Jaume Fullana Mestre (Director General Política Educativa Conselleria d'Educació), Ramón López Martín (Vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa) y Mª Jesús Martínez Usarralde (Directora del Centre de Formació i Qualitat Manuel Sanchis Guarner) Producció: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (http://www.uv.es/sfpie)

II Jornada Eixides professionals dels estudis de Sociologia (Parte 1)

Autor: Fabregat, Malena; València,14 de maig de 2012 Data: 2012 Resum: Ponència de Malena Fabregat (Innovatec) on presenta la seua experiència com a Sociòloga en la II Jornada organitzada pel Grup d'Innovació Docent: L'ofici de la sociologia Producció: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (http://www.uv.es/sfpie) i el Centre de Recursos Educatius i Aprenentatge Multimèdia (http://cream.uv.es)