La carrera académica e investigadora en España: principios esenciales para un curriculum vitae exitoso en relación con las publicaciones científicas

Data d'actualització: 21/03/2017 09:50:01

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 48068
Creator: cream RSS parsanve
URL: https://mmedia.uv.es/html5/g/cream/48068_leccion1.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=parsanve&path=/cream/2016_2017_proyectos/Proyecto_TFG_Gregorio/&name=leccion1.mp4&resource_id=48068" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/g/cream/48068_leccion1.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Political Science RSS Political Science
Clasification Unesco: Ethics::Group ethics::Ethics of science
Description: Autor: González Alcaide, Gregorio; Data: 2017 Resum: El acceso y desarrollo de la carrera académica de los investigadores y profesores universitarios está sometida a continua evaluación. El conocimiento de los criterios de baremación recogidos en las diferentes normativas que regulan estos procesos constituye un aspecto esencial para asegurar un desempeño profesional exitoso. En el presente video se presentan los rasgos esenciales que se consideran en relación con las publicaciones científicas en los concursos de acceso, acreditación y evaluación académica, ofreciendo una serie de recomendaciones para incidir en los aspectos valorados más positivamente e identificando algunos rasgos negativos a evitar. Producció: Centre de Formació i Qualitat Manuel Sanchis Guarner (http://www.uv.es/cfq)
Labels: tfg17
Resolution:  1920 x 1080  16:9
Score: 1
License CC: Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa)
Visits: 3315

No comments
related videos

Hegel y Scriabin

Autor: García Justicia, David; Data: 2019; Resum: Friedrich Hegel sentencia la mort de l’art (romàntic) i Alexander Scriabin fa música postromàntica; en aquest vídeo interpretem i combinem la història de l’art segons el filòsof alemany i l’obra musical del compositor rus. Aquest vídeo és el fruit de treball en el Projecte d’Innovació Educativa dut a terme en l’assignatura d’Estètica i Filosofia de les Arts II del segon curs del grau de Filosofia. Música: Wind Marching For Rain de Puddle of Infinity (YouTube Audio Library)

Bellesa natural i bellesa artística. Un monòleg dramàtic, performàtic i dadaista

Autor: Felipo Rollán, Pablo; Data: 2019; Resum: Aquest vídeo és el fruit del Projecte d’Innovació Educativa dut a terme en l’assignatura d’Estètica i Filosofia de les Arts II del segon curs del grau de Filosofia. El monòleg pretén abordar en un estil declamatori la disputa entre les concepcions estètiques d’Immanuel Kant i de Georg Wilhelm Friedrich Hegel sobre la bellesa com a quelcom essencialment natural o essencialment artístic. Això haurà de servir per a reflexionar sobre com s’articula la dialèctica natura-cultura en l’art, i, a fi de comptes, sobre la naturalesa mateixa de la bellesa. La bellesa és quelcom universal que la raó dictamina? O és quelcom que existeix particularment en cada obra d’art? Trobarem que, en definitiva, preguntar-se què és la bellesa haurà d’implicar necessàriament plantejar també la qüestió de si l’estètica, com a disciplina filosòfica, ha de fer-se “des de dalt” o “des de baix”. Música: Wind Marching For Rain de Puddle of Infinity (YouTube Audio Library)

La difícil però gratificant tasca d'ensenyar i innovar en l'educació

Autor: Imbernón, Francesc; Data: 2018 Resum: Conferencia de Francesc Imbernón Muñoz, Catedrático de Didáctica y Organización Educativa de la Universitat de Barcelona, que habla sobre la dificultad de la innovación en la enseñanza. Esta actividad se encuentra en el marco del Plan de Formación del Impulso al Liderazgo Docente (PILD) que organiza el Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) de la Universitat de València. Producció: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (http://www.uv.es/sfpie)

Inauguración del Plan de Formación del Impulso al Liderazgo Docente (PILD)

Autor: Fullana, Jaume; López, Ramón; Martínez, Mª Jesús; Data: 2018 Resum: Inauguración del Plan de Formación del Impulso al Liderazgo Docente (PILD) que organiza el Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) de la Universitat de València, a cargo de Jaume Fullana Mestre (Director General Política Educativa Conselleria d'Educació), Ramón López Martín (Vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa) y Mª Jesús Martínez Usarralde (Directora del Centre de Formació i Qualitat Manuel Sanchis Guarner) Producció: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (http://www.uv.es/sfpie)

II Jornada Eixides professionals dels estudis de Sociologia (Parte 1)

Autor: Fabregat, Malena; València,14 de maig de 2012 Data: 2012 Resum: Ponència de Malena Fabregat (Innovatec) on presenta la seua experiència com a Sociòloga en la II Jornada organitzada pel Grup d'Innovació Docent: L'ofici de la sociologia Producció: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (http://www.uv.es/sfpie) i el Centre de Recursos Educatius i Aprenentatge Multimèdia (http://cream.uv.es)