LA FESTA TORNARÀ

Data d'actualització: 06/01/2021 09:54:42

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 68735
Creator: CARBONELL JORDA, PABLO RSS pacarjor
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/pa/pacarjor/68735_lafestatornarA.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=pacarjor&path=/&name=lafestatornarA.mp4&resource_id=68735" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/pa/pacarjor/68735_lafestatornarA.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Uncategorized RSS Uncategorized
Clasification Unesco: Not classified
Description: Video per a l´assignatura Innovació Pofessor: Juan Amador
Labels:
Resolution:  1920 x 1080  16:9
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: Reconocimiento - NoComercial (by-nc)a
Visits: 232


No comments
related videos

LA FESTA TORNARÀ

Subtítols video Pablo Carbonell

LA FESTA TORNARÀ

Video per a l´assignatura Innovació Pofessor: Juan Amador