"La genómica a través de las especies: microorganismos, animales y humanos"

Data d'actualització: 05/05/2022 09:11:36

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 73658
Creator: RICOS LEON, M. CARMEN RSS mrile
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/mr/mrile/73658_miguelgarciasanchogenomicaespecies.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=mrile&path=/&name=miguelgarciasanchogenomicaespecies.mp4&resource_id=73658" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/mr/mrile/73658_miguelgarciasanchogenomicaespecies.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Education RSS Education
Clasification Unesco: Life sciences::Genetics
Description: Miguel García Sancho (University of Edinburgh)
Labels: López Piñero genómica especies microorganismos animales humanos
Resolution:  1280 x 720  16:9
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: Reconocimiento - NoComercial (by-nc)a
Visits: 166


No comments
related videos

VIII MATINAL Història i Ensenyament de les Ciències Ruta 19 febrer

VALci√ąNCIA: Rutes d‚Äôhist√≤ria de la ci√®ncia a la ciutat de Val√®ncia. Ruta guiada 1 condu√Įda per Llu√≠s Pascual Vidal (IILP-UV).

Presentació Exposició "Tòxics (in)visibles"

Presentació a càrrec de Ximo Guillem (IILP)

BREATHLESS MINERS: COAL MINING AND OCCUPATIONAL HEALTH IN BRITAIN

Ponent: Profesor Arthur Mc Ivor (Director Scottish Oral History Centre School of Humanities. University of Strathclyde)

Narrativas del síndrome de cautiverio

Fernando Vidal (ICREA-Universitat Rovira i Virgili)