The umbrella revolution. Hong Kong

Data d'actualització: 07/05/2015 02:47:55

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 42218
Creator: MORET ALFONSO, MARIA RAQUEL RSS moret
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/mo/moret/42218_theumbrellarevolution.hongkong.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=moret&path=/&name=theumbrellarevolution.hongkong.mp4&resource_id=42218" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/mo/moret/42218_theumbrellarevolution.hongkong.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Communication RSS Communication
Clasification Unesco: Sociology::Social problems - Social disorganization
Description: Imágenes exposición.
Labels: revolución paragüas, Hong Kong
Resolution:  1280 x 720  16:9
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: No asignada
Visits: 292


No comments
related videos

La València d'El Flaco (teaser)

Teaser realizado con motivo de la exposición "La València de El Flaco"

Disseny al plat

Imatges inauguració exposició

Asako Arai

Exposició "Sincronies. Tres processos ceràmics. Procés ceràmic autora: Asako Arai.

Gigantisme i ingravidesa: l'onirisme en la representació

Vídeo realitzat amb motiu de l'exposició "Univers Santos. El fervor de la perseverança", que analitza les claus de l'Univers Santos.