Treball pràctic (experiment)

Data d'actualització: 22/10/2020 08:33:27

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 65585
Creator: MARTINEZ ARENAS, BELEN RSS marabe4
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/ma/marabe4/65585_treballprActicexperiment.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=marabe4&path=/&name=treballprActicexperiment.mp4&resource_id=65585" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/ma/marabe4/65585_treballprActicexperiment.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Uncategorized RSS Uncategorized
Clasification Unesco: Not classified
Description: Realització i explicació científica d’un experiment de ciències físiques (matèria, energia i màquines) per a un curs de primària.
Labels:
Resolution:  1280 x 720  16:9
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: Reconocimiento - NoComercial (by-nc)a
Visits: 186


No comments
related videos

Treball pràctic (experiment)

Realització i explicació científica d’un experiment de ciències físiques (matèria, energia i màquines) per a un curs de primària.