Tore de colors

Data d'actualització: 02/11/2021 07:05:08

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 72207
Creator: BENEITO GARCIA, LORENA RSS lobegar
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/lo/lobegar/72207_experimentdeciencies.lorenabeneito.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=lobegar&path=/&name=experimentdeciencies.lorenabeneito.mp4&resource_id=72207" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/lo/lobegar/72207_experimentdeciencies.lorenabeneito.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Uncategorized RSS Uncategorized
Clasification Unesco: Not classified
Description: Experiment sobre la flotabilitat de densitat dels liquids.
Labels:
Resolution:  1920 x 1080  16:9
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: Reconocimiento - NoComercial (by-nc)a
Visits: 194


No comments
related videos

Tore de colors

Experiment sobre la flotabilitat de densitat dels liquids.