ASSIGNATURA I Unitat 5 El món editorial per a infants i joves

Data d'actualització: 15/11/2020 07:19:13

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 67053
Creator: LLUCH CRESPO, GEMMA RSS lluchg
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/ll/lluchg/67053_assignaturaiunitat5elmAneditorialperainfantsijoves.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=lluchg&path=/&name=assignaturaiunitat5elmAneditorialperainfantsijoves.mp4&resource_id=67053" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/ll/lluchg/67053_assignaturaiunitat5elmAneditorialperainfantsijoves.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Literature RSS Literature
Clasification Unesco: Not classified
Description: Diploma en CUltura, Lectura i Literatura per a Infats i Joves
Labels:
Resolution:  1920 x 1080  16:9
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: Reconocimiento - NoComercial (by-nc)a
Visits: 270


No comments
related videos

2020-11 Presentació Miquel Nicolas.mov

2020-11 Presentació Miquel Nicolas.mov