Emergents 2018 MitologĂ­a de Bario2

Data d'actualització: 10/12/2019 09:18:00

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 56969
Creator: culturaweb RSS jjordan
URL: https://mmedia.uv.es/html5/g/culturaweb/56969_emergents2018mitologiadebario2.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=jjordan&path=/culturaweb/&name=emergents2018mitologiadebario2.mp4&resource_id=56969" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/g/culturaweb/56969_emergents2018mitologiadebario2.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Artistic expression RSS Artistic expression
Clasification Unesco: Not classified
Description: emergents2018mitologiadebarrio2.mp4
Labels:
Resolution:  848 x 480  unknown
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: Reconocimiento - NoComercial (by-nc)a
Visits: 148


No comments
related videos

La caída

Vídeo de l'exposició "Memòria i vigència d'un compromís. Universitaris contra la dictadura"

Emergents 2018 Artistas diversas

emergents2018actistasdiversas.mp4

Una Experiencia Personal

Vídeo de l'exposició Experiència Erasmus 25 anys/veus

Emergents 2018 Fes el teu propi cinema

emergents2018feselteucinemaprocesob.mp4

Emergents 2018 MitologĂ­a de Bario2

emergents2018mitologiadebarrio2.mp4