Boza, derecho a ser

Data d'actualització: 03/07/2018 01:51:19

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 51531
Creator: culturaweb RSS jjordan
URL: https://mmedia.uv.es/html5/g/culturaweb/51531_emergents2017boza.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=jjordan&path=/culturaweb/&name=emergents2017boza.mp4&resource_id=51531" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/g/culturaweb/51531_emergents2017boza.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Artistic expression RSS Artistic expression
Clasification Unesco: Not classified
Description: emergents2017boza.mp4
Labels:
Resolution:  1280 x 676  unknown
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: No asignada
Visits: 230


No comments
related videos

Emergents 2016

Emergents 2016

La Madre Que Me Parió

emergents2017lamadrequemepario.mp4

Emergents 2018 Artistas diversas

emergents2018actistasdiversas.mp4

Horts de Tarongers

Exposició al Jardí Botànic

5 Voces Relevantes Del Programa Erasmus

Vídeo de l'exposició Experiència Erasmus 25 anys/veus