Emergents 2017

Data d'actualització: 15/05/2019 01:17:25

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 54065
Creator: culturaweb RSS jjordan
URL: https://mmedia.uv.es/html5/g/culturaweb/54065_Emergents_2017.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=jjordan&path=/culturaweb/&name=Emergents_2017.mp4&resource_id=54065" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/g/culturaweb/54065_Emergents_2017.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Uncategorized RSS Uncategorized
Clasification Unesco: Not classified
Description: Emergents 2017
Labels:
Resolution:  1920 x 1080  16:9
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: No asignada
Visits: 147


No comments
related videos

Emergents 2016

Emergents 2016

La Madre Que Me Parió

emergents2017lamadrequemepario.mp4

Emergents 2018 Artistas diversas

emergents2018actistasdiversas.mp4

Trailers de documentals

Trailers dels documentals de l'exposició "Memòria i vigència d'un compromís. Universitaris contra la dictadura"

Horts de Tarongers

Exposició al Jardí Botànic