Emergents 2015

Data d'actualització: 15/05/2019 01:28:50

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 54068
Creator: culturaweb RSS jjordan
URL: https://mmedia.uv.es/html5/g/culturaweb/54068_Emergents_2015.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=jjordan&path=/culturaweb/&name=Emergents_2015.mp4&resource_id=54068" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/g/culturaweb/54068_Emergents_2015.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Uncategorized RSS Uncategorized
Clasification Unesco: Not classified
Description: Emergents 2015
Labels:
Resolution:  960 x 720  4:3
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: No asignada
Visits: 262


No comments
related videos

Emergents 2016

Emergents 2016

La Madre Que Me Parió

emergents2017lamadrequemepario.mp4

Emergents 2018 Artistas diversas

emergents2018actistasdiversas.mp4

Horts de Tarongers

Exposició al Jardí Botànic

VIH Una mirada activa

emergents2017VIHunamiradaactiva.mp4