Trailers de documentals

Data d'actualització: 10/04/2013 09:57:04

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 32935
Creator: JORDAN ALBA, JUAN RSS jjordan
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/jj/jjordan/32935_trailerdocumental.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=jjordan&path=/&name=trailerdocumental.mp4&resource_id=32935" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/jj/jjordan/32935_trailerdocumental.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Art RSS Art
Clasification Unesco: Not classified
Description: Trailers dels documentals de l'exposició "Memòria i vigència d'un compromís. Universitaris contra la dictadura"
Labels:
Resolution:  640 x 360  16:9
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: No asignada
Visits: 877


No comments
related videos

Una Experiencia Personal

Vídeo de l'exposició Experiència Erasmus 25 anys/veus

Emergents 2018 Música Brutas

emergents2018musicasbrutas.mp4

Fent Feina

emergents2017fentfeina.mp4

Coronacrisis cartel

Imagen de la exposición