Horts de Tarongers

Data d'actualització: 04/02/2013 08:52:22

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 31200
Creator: JORDAN ALBA, JUAN RSS jjordan
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/jj/jjordan/31200_hortsdetarongers.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=jjordan&path=/&name=hortsdetarongers.mp4&resource_id=31200" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/jj/jjordan/31200_hortsdetarongers.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Art RSS Art
Clasification Unesco: Not classified
Description: Exposició al Jardí Botànic
Labels:
Resolution:  1280 x 720  16:9
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: No asignada
Visits: 1526


No comments
related videos

Trailers de documentals

Trailers dels documentals de l'exposició "Memòria i vigència d'un compromís. Universitaris contra la dictadura"

Video "Universitaris contra la dictadura"

Vídeo de l'exposició "Memòria i vigència dun compromís. Universitaris contra la dictadura"

VIH Una mirada activa

emergents2017VIHunamiradaactiva.mp4

Emergents 2018 Música Brutas

emergents2018musicasbrutas.mp4