Ucronies. Jorge Ballester. Retrat un home que pinta

Data d'actualització: 29/11/2011 12:35:42

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 27928
Creator: JORDAN ALBA, JUAN RSS jjordan
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/jj/jjordan/27928_UcroniesJorgeBallesterRetratunhomequepinta.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=jjordan&path=/&name=UcroniesJorgeBallesterRetratunhomequepinta.mp4&resource_id=27928" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/jj/jjordan/27928_UcroniesJorgeBallesterRetratunhomequepinta.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Art RSS Art
Clasification Unesco: Not classified
Description: Video sobre Jorge Ballester
Labels:
Resolution:  720 x 480  unknown
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: No asignada
Visits: 645


No comments
related videos

Trailers de documentals

Trailers dels documentals de l'exposició "Memòria i vigència d'un compromís. Universitaris contra la dictadura"

Video "Universitaris contra la dictadura"

Vídeo de l'exposició "Memòria i vigència dun compromís. Universitaris contra la dictadura"

Emergents 2018 Música Brutas

emergents2018musicasbrutas.mp4

Una Experiencia Personal

Vídeo de l'exposició Experiència Erasmus 25 anys/veus