Una Experiencia Profesional

Data d'actualització: 21/05/2012 02:51:17

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 29116
Creator: JORDAN ALBA, JUAN RSS jjordan
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/jj/jjordan/29116_ExperienciaErasmusUnaExperienciaProfesional.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=jjordan&path=/&name=ExperienciaErasmusUnaExperienciaProfesional.mp4&resource_id=29116" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/jj/jjordan/29116_ExperienciaErasmusUnaExperienciaProfesional.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Education RSS Education
Clasification Unesco: Not classified
Description: Vídeo de l'exposició Experiència Erasmus 25 anys/veus
Labels:
Resolution:  400 x 224  unknown
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: No asignada
Visits: 1482


No comments
related videos

Trailers de documentals

Trailers dels documentals de l'exposició "Memòria i vigència d'un compromís. Universitaris contra la dictadura"

Emergents 2018 Música Brutas

emergents2018musicasbrutas.mp4

Una Experiencia Personal

Vídeo de l'exposició Experiència Erasmus 25 anys/veus

La Madre Que Me Parió

emergents2017lamadrequemepario.mp4