recuperacio

Data d'actualització: 15/12/2009 09:41:21

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 7858
Creator: disenya, disenya RSS gdiuv@uv.es
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/gd/gdiuv@uv.es/7858_recuperacio.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=gdiuv@uv.es&path=/&name=recuperacio.mp4&resource_id=7858" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/gd/gdiuv@uv.es/7858_recuperacio.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Uncategorized RSS Uncategorized
Clasification Unesco: Not classified
Description: recuperacio
Labels: GDI
Resolution:  640 x 480  4:3
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: No asignada
Visits: 1447


No comments
related videos

listaIncidencias

listaIncidencias

registrar

registrar

Canvi de perfil d'usuari en una aplicació de la Llançadora

Descriu com es pot fer per a canviar de perfil d'usuari a una aplicació de la Llançadora d'aplicacions. El eixemple es fa en GDI.

gdi Con Encuestas 2

Explicación de la nueva funcionalidad de reserva de pase de encuestas mediante GDI.

ListaIncidenciasTutorias

Video tutorial dirigido a los gestores de departamento que gestionan las tutorias presenciales.