Sistemes conservatius 1D-2b

Data d'actualització: 07/04/2020 10:43:34

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 59672
Creator: FERRANDO BARGUES, JOAN JOSEP RSS ferrandj
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/fe/ferrandj/59672_tema3video2b.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=ferrandj&path=/&name=tema3video2b.mp4&resource_id=59672" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/fe/ferrandj/59672_tema3video2b.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Uncategorized RSS Uncategorized
Clasification Unesco: Not classified
Description: Exemples estudi qualitatiu 1
Labels:
Resolution:  1152 x 720  unknown
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: Reconocimiento - NoComercial (by-nc)a
Visits: 263


No comments
related videos

Sistemes conservatius 1-D 2a

Corbes de nivell d'enegia i trajectòries a l'espai de fases

Sistemes conservatius 1D-1b

Energia i diagrames energètics

Camps conservatius-3

Moviment en un camp de forces central

Camps conservatius-4

El problema de Kepler

Camps conservatius-2

Camps conservatius. Energia potencial i conservació de l'energia