Tema 8_SP2223_puntos 1_2 (CS)

Data d'actualització: 07/02/2023 05:20:50

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 74847
Creator: ESPLUGUES CEBRIAN, ANA RSS escea
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/es/escea/74847_sp_2223_tema8puntos1_2cs.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=escea&path=/&name=sp_2223_tema8puntos1_2cs.mp4&resource_id=74847" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/es/escea/74847_sp_2223_tema8puntos1_2cs.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Aula Virtual RSS Aula Virtual
Clasification Unesco: Not classified
Description: Tema 8_SP2223_puntos 1_2 (CS)
Labels:
Resolution:  960 x 720  4:3
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: Reconocimiento - NoComercial (by-nc)a
Visits: 409


No comments
related videos

Tema 8_SP2223_puntos 1_2 (CS)

Tema 8_SP2223_puntos 1_2 (CS)

Presentación Asignatura Salud Pública (cas)

Con este video queremos presentaros la asignatura de Salud Pública

Tema 8 SP2223 punto 4 (CS)

SP_2223_TEMA 8 punto 4 (CS)

Tema 8_SP_2223_punto 5 (CS)

Tema 8_SP_2223_punto 5 (CS)

Presentació Assignatura Salut Pública (val)

Amb aquest vídeo volem presentar-vos l’assignatura de Salut Pública del Grau d'Infermeria