variables temporals

Data d'actualització: 22/10/2021 01:56:00

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 72070
Creator: GIL SOLSONA, DAVID RSS dagilsol
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/da/dagilsol/72070_variablestemporals.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=dagilsol&path=/&name=variablestemporals.mp4&resource_id=72070" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/da/dagilsol/72070_variablestemporals.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Uncategorized RSS Uncategorized
Clasification Unesco: Not classified
Description: variables temporals
Labels:
Resolution:  1920 x 1080  16:9
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: Reconocimiento - NoComercial (by-nc)a
Visits: 222


No comments
related videos

videomissatge

videomissatge

fceix

fcei

Introducció i importar dades per la demostració

Introducció i importar dades per la demostració

inter

inter

variables temporals

variables temporals