Reportatge B5A

Data d'actualització: 23/12/2019 11:32:25

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 57395
Creator: LOPEZ OLANO, CARLOS JAVIER RSS clolano
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/cl/clolano/57395_reportajeb5a.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=clolano&path=/&name=reportajeb5a.mp4&resource_id=57395" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/cl/clolano/57395_reportajeb5a.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Sociology RSS Sociology
Clasification Unesco: Not classified
Description: Reportatge Treball de classe Tecnologies de la Comunicació II
Labels: memoria historica
Resolution:  1280 x 720  16:9
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: Reconocimiento - NoComercial (by-nc)a
Visits: 305


No comments
related videos

Reportatge B2A

ReportatgeTreball de classe Tecnologies de la Comunicació II

C1-1 Cristina Broseta Alcala play

C1-1 Cristina Broseta Alcala play

Playground C1b

Playground Treball de classe Tecnologies de la Comunicació II

Playground C6A

Playground Treball de classe Tecnologies de la Comunicació II

Playground Melanie Rodríguez c2-6

Playground Melanie Rodríguez c2-6