Quan la cigonya ve d'Orient

Data d'actualització: 04/03/2015 01:21:19

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 41561
Creator: LOPEZ OLANO, CARLOS JAVIER RSS clolano
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/cl/clolano/41561_la_cigonya_ve_dorient.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=clolano&path=/&name=la_cigonya_ve_dorient.mov&resource_id=41561" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/cl/clolano/41561_la_cigonya_ve_dorient.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Sociology RSS Sociology
Clasification Unesco: Sociology
Description: programa 'Dossiers' de 30' de duració. Reportatge sobre la adopció internacional de xiquetes xines. Seguim la peripècia de 3 famílies, des que inicien els tràmits, quan se les asignen les seues filles, quan viatgen a per elles, i el temps dur d'integració després de l'arribada a casa. Reporter i guionista del reportaje: Carlos López-Olano
Labels: adopción, niñas, chinas, internacional, madre
Resolution:  720 x 576  5:4
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: No asignada
Visits: 305


No comments
related videos

Playground C1b

Playground Treball de classe Tecnologies de la Comunicació II

Vídeo prof. Carlos López Olano

curso correspondiente al tema: Mayores y personas sin hogar. Dentro del curso de Minorías y media, para la Universidad Clermont-Ferrand

Playground C3A

Playground Treball de classe Tecnologies de la Comunicació II

B1-5 Playground - B1 OLAYA FEMENÍA

B1-5 Playground - B1 OLAYA FEMENÍA

B2-1 Erika Velert

B2-1 Erika Velert