ENTREVISTA B2A

Data d'actualització: 23/12/2019 11:15:32

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 57382
Creator: LOPEZ OLANO, CARLOS JAVIER RSS clolano
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/cl/clolano/57382_entrevistab2a.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=clolano&path=/&name=entrevistab2a.mp4&resource_id=57382" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/cl/clolano/57382_entrevistab2a.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Sociology RSS Sociology
Clasification Unesco: Not classified
Description: Treball de classe Tecnologies de la Comunicació II grup B
Labels: memoria historica
Resolution:  1280 x 720  16:9
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: Reconocimiento - NoComercial (by-nc)a
Visits: 215


No comments
related videos

Entrevista B5A

Entrevista Treball de classe Tecnologies de la Comunicació II

Reportatge B2A

ReportatgeTreball de classe Tecnologies de la Comunicació II

C1-1 Cristina Broseta Alcala play

C1-1 Cristina Broseta Alcala play

Playground C1b

Playground Treball de classe Tecnologies de la Comunicació II

Playground C6A

Playground Treball de classe Tecnologies de la Comunicació II