Playground C3A

Data d'actualització: 23/12/2019 11:40:15

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 57404
Creator: LOPEZ OLANO, CARLOS JAVIER RSS clolano
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/cl/clolano/57404_Copy_of_playgroundc3a.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=clolano&path=/&name=Copy_of_playgroundc3a.mp4&resource_id=57404" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/cl/clolano/57404_Copy_of_playgroundc3a.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Sociology RSS Sociology
Clasification Unesco: Not classified
Description: Playground Treball de classe Tecnologies de la Comunicació II
Labels: memoria historica
Resolution:  1280 x 720  16:9
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: Reconocimiento - NoComercial (by-nc)a
Visits: 222


No comments
related videos

Playground C1b

Playground Treball de classe Tecnologies de la Comunicació II

B2-1 Erika Velert

B2-1 Erika Velert

Playground C3A

Playground Treball de classe Tecnologies de la Comunicació II

Reportatge C1A

Reportatge Treball de classe Tecnologies de la Comunicació II

Quan la cigonya ve d'Orient

programa 'Dossiers' de 30' de duració. Reportatge sobre la adopció internacional de xiquetes xines. Seguim la peripècia de 3 famílies, des que inicien els tràmits, quan se les asignen les seues filles, quan viatgen a per elles, i el temps dur d'integració després de l'arribada a casa. Reporter i guionista del reportaje: Carlos López-Olano